Tabela SalesTerritoryHistory (AdventureWorks)

Śledzone przeniesienia przedstawiciele handlowi do innych obszarów sprzedaży.

Definicja tabela SalesTerritoryHistory

The SalesTerritoryHistory tabela is contained in the Sales schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

SalesPersonID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.

TerritoryID

int

Niedozwolone wartości null

Numer identyfikacyjny regionu.klucz obcy do SalesTerritory.SalesTerritoryID.

StartDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data pracy przedstawiciel handlowy uruchomiona na terytorium.

EndDate

datetime

Wartości null

Data tego przedstawiciela handlowego, pozostała praca w obszaru.

ROWGUID

uniqueidentifier

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje rekord.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.