Tabela ProductReview (AdventureWorks)

Zawiera przeglądy klienta produkty te zostały zakupione.

Definicja tabela ProductReview

The ProductReview tabela is contained in the Production schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

ProductReviewID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy ProductReview wiersze.

IDProduktu

int

Niedozwolone wartości null

Numer identyfikacyjny produktu.Obcy klucz tak, aby Product.ProductID.

ReviewerName

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Nazwę recenzenta.

ReviewDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data recenzji został przesłany.

AdresEmail

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Adres e-mail przez recenzenta.

Klasyfikacja

int

Niedozwolone wartości null

Produkt klasyfikacji podana przez recenzenta.Skala jest 1-5 z 5 jako najwyższej klasyfikacji.

Komentarze

nvarchar(3850)

Wartości null

Komentarze recenzenta

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.