Tabela ShipMethod (AdventureWorks)

W tabela odnośników zawierającego firm, które dostarczane lub dostawy.

Definicja tabela ShipMethod

The ShipMethod tabela is contained in the Purchasing schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

ShipMethodID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.

Imię i nazwisko

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Nazwa firmy wysyłki.

ShipBase

money

Niedozwolone wartości null

Opłata minimalna wysyłki.

ShipRate

money

Niedozwolone wartości null

Wysyłka opłat na funt.

ROWGUID

uniqueidentifier

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje rekord.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.