Tabela kultury (AdventureWorks)

Zawiera języki, w jaki produkt opisy są przechowywane.

Definicja tabela kultury

The Culture tabela is contained in the Production schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

CultureID

nchar(6)

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy Kultura wiersze.

Imię i nazwisko

Nazwa (UDT)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Opis kultury.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.