Tabela ProductListPriceHistory (AdventureWorks)

Zawiera zmiany cen listy produktów w czasie.

Definicja tabela ProductListPriceHistory

The ProductListPriceHistory tabela is contained in the Production schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

IDProduktu

int

Niedozwolone wartości null

Numer identyfikacyjny produktu.Obcy klucz tak, aby Product.ProductID.

StartDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data rozpoczęcia cena katalogowa.

EndDate

datetime

Wartości null

Data końcowa cena katalogowa

ListPrice

money

Niedozwolone wartości null

Cena katalogowa produktu.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.