Tabela StoreContact (AdventureWorks)

Jest to tabela odsyłacza mapująca magazyny i ich pracownicy, z którymi Adventure Works Cycles przedstawiciele handlowi prowadzone są interesy.

Definicja tabela StoreContact

The StoreContact tabela is contained in the Sales schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

Identyfikator klienta

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.Przechowuj numer identyfikacyjny.klucz obcy do Customer.CustomerID.

ContactID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.Kontakt, pracownika magazynu, numer identyfikacyjny.klucz obcy do Contact.ContactID.

ContactTypeID

tinyint

Niedozwolone wartości null

Skontaktuj się z typu, takie jak właściciel lub agent zakupów.klucz obcy do ContactType.ContactTypeID.

ROWGUID

uniqueidentifier

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje wiersz.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.