Tabela dostawcy (AdventureWorks)

Zawiera firm, od którego pochodzi Adventure Works Cycles Zakupy części lub inne towary.

Definicja tabela dostawcy

The Vendor tabela is contained in the Purchasing schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

VendorID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.

AccountNumber

AccountNumber (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(15)

Niedozwolone wartości null

Konto (identyfikacja) dostawcy.

Imię i nazwisko

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Nazwa firmy.

CreditRating

tinyint

Niedozwolone wartości null

1 = Nadrzędny

2 = Znakomite

3 = Powyżej średniej

4 = Średnia

5 = Poniżej średniej

PreferredVendorStatus

Flagi (typ zdefiniowany przez użytkownika)

bit

Niedozwolone wartości null

0 = Nie nie używać, jeśli innego producenta jest dostępny.

1 = Preferowane przez innych dostawców dostarczających tego samego produktu.

ActiveFlag

Flagi (typ zdefiniowany przez użytkownika)

bit

Niedozwolone wartości null

0 = Dostawcy nie jest już używany.

1 = Dostawcy jest aktywnie używany.

PurchasingWebServiceURL

nvarchar(1024)

Wartości null

Adres URL dostawcy.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.