Tabela SalesTerritory (AdventureWorks)

Czy tabela odnośników zawierającego obszarów sprzedaży objętych Adventure Works Cycles zespoły sprzedaży.

Definicja tabela SalesTerritory

The SalesTerritory tabela is contained in the Sales schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

TerritoryID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.

Imię i nazwisko

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Opis obszaru sprzedaży

CountryRegionCode

nvarchar(3)

Niedozwolone wartości null

Standardowy kod kraju lub region.klucz obcy do CountryRegion.CountryRegionCode.

Grupa

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Obszar geograficzny, do których należą obszaru sprzedaży.

SalesYTD

money

Niedozwolone wartości null

Sprzedaż w roku obszar do data.

SalesLastYear

money

Niedozwolone wartości null

Sprzedaż w obszarze w poprzednim roku.

CostYTD

money

Niedozwolone wartości null

Koszty firmy na terytorium rok od początku.

CostLastYear

money

Niedozwolone wartości null

Koszty firmy na obszar poprzedniego roku.

ROWGUID

uniqueidentifier

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje wiersz.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.