Tabela ProductProductPhoto (AdventureWorks)

To tabela odsyłacza mapująca produktów i zdjęcia produktu.

Definicja tabela ProductProductPhoto

The ProductProductPhoto is contained in the Production schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

IDProduktu

int

Niedozwolone wartości null

Numer identyfikacyjny produktu.Obcy klucz tak, aby Product.ProductID.

ProductPhotoID

int

Niedozwolone wartości null

Numer identyfikacyjny produktu fotografii.Obcy klucz tak, aby ProductPhoto.ProductPhotoID.

Podstawowy

Flagi (typ zdefiniowany przez użytkownika)

bit

Niedozwolone wartości null

0 = Fotografii nie jest głównym obrazu.

1 = Zdjęcie jest główną obrazu.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.