Tabela EmployeeAddress (AdventureWorks)

Mapuje pracowników Pracownika tabela z ich adresami w Adres tabela.

Definicja tabela EmployeeAddress

The EmployeeAddress tabela is contained in the HumanResources schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

Pole IDPracownika

int

Niedozwolone wartości null

Numer identyfikacyjny pracownika.klucz obcy do Employee.EmployeeID.

AddressID

int

Niedozwolone wartości null

Numer identyfikacyjny adresu pracownika.klucz obcy do Address.AddressID.

ROWGUID

uniqueidentifier ROWGUIDCOL

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje wiersz.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.