Tabela ProductPhoto (AdventureWorks)

Zawiera obrazy produktu.

Definicja tabela ProductPhoto

The ProductPhoto tabela is contained in the Production schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

ProductPhotoID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy ProductPhoto wiersze.

ThumbNailPhoto

varbinary(max)

Wartości null

Mały obraz produktu.

ThumbnailPhotoFileName

nvarchar(50)

Wartości null

Nazwa pliku małego obrazu.

LargePhoto

varbinary(max)

Wartości null

Duży obraz produktu.

LargePhotoFileName

nvarchar(50)

Wartości null

Nazwa pliku dużego obrazu.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.