Tabela ErrorLog (AdventureWorks)

Rejestrowane są wszystkie błędy w AdventureWorks Baza danych, które są objęte blok CATCH konstrukcji TRY... CATCH. Dane jest wstawiany w ramach dbo.uspLogError procedura przechowywana po wykonaniu tej procedury z wewnątrz blok CATCH konstrukcji TRY... CATCH.

Definicja tabela ErrorLog

The ErrorLog tabela is contained in the dbo schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

ErrorLogID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy ErrorLog wiersze.

ErrorTime

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina wystąpienia błędu.

Nazwa użytkownika

sysname

Niedozwolone wartości null

Użytkownik, do wykonania wsadowego, w którym wystąpił błąd.

Numer_błędu

int

Niedozwolone wartości null

Numer błędu, który wystąpił błąd.

ErrorSeverity

int

WARTOŚCI NULL

Waga błędu, który wystąpił.

ErrorState

int

WARTOŚCI NULL

Stan numer błędu, który wystąpił.

ErrorProcedure

nvarchar(126)

WARTOŚCI NULL

Nazwa procedura przechowywana lub wyzwalacz, w którym wystąpił błąd.

ErrorLine

int

WARTOŚCI NULL

Numer wiersza, w którym wystąpił błąd.

ErrorMessage

nvarchar(4000)

Niedozwolone wartości null

Tekst komunikatu błędu, który wystąpił.