Tabela ProductModelIllustration (AdventureWorks)

Czy krzyżykiem-tabela referencyjna, mapuje modeli produktów i ilustracje.Ilustracje podanych w Instrukcje kolumnaProductModel tabela.

Definicja tabela ProductModelIllustration

The ProductModelIllustration tabela is contained in the Production schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

ProductModelID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.klucz obcy do ProductModel.ProductModelID.

IllustrationID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.klucz obcy do Illustration.IllustrationID.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i czas ostatniej aktualizacji rekordu.