Tabela EmployeePayHistory (AdventureWorks)

Zawiera informacje o bieżących i historycznych wynagrodzenia dla pracowników.

Definicja tabela EmployeePayHistory

The EmployeePayHistory tabela is contained in the HumanResources schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

Pole IDPracownika

int

Niedozwolone wartości null

Numer identyfikacyjny pracownika.klucz obcy do Employee.EmployeeID.

RateChangeDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data zmiany płaca jest skuteczne.

Stawka

money

Niedozwolone wartości null

Stawka godzinowa płacy.

PayFrequency

tinyint

Niedozwolone wartości null

1 = Co miesiąc otrzymane wynagrodzenie

2 = Biweekly otrzymane wynagrodzenie

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.