Tabela Sprzedawca (AdventureWorks)

Zawiera bieżące informacje o sprzedaży dla przedstawicieli handlowych.

Definicja tabela sprzedawcy

The SalesPerson tabela is contained in the Sales schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

SalesPersonID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy Sprzedawcy wiersze.

TerritoryID

int

Wartości null

Aktualnie przypisane do obszarów.klucz obcy do SalesTerritory.SalesTerritoryID.

SalesQuota

money

Wartości null

Przewidywane sprzedaży rocznej.

Premia

money

Niedozwolone wartości null

Premia płatności, jeśli jest spełniony przydziału.

CommissionPct

smallmoney

Niedozwolone wartości null

Procent Komisji odbieranych na sprzedaż.

SalesYTD

money

Niedozwolone wartości null

Sprzedaży całkowitej roku do dnia.

SalesLastYear

money

Niedozwolone wartości null

Suma sprzedaży z poprzedniego roku.

ROWGUID

uniqueidentifier

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje wiersz.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.