Tabela CountryRegion (AdventureWorks)

Zawiera standardowe kody międzynarodowym umożliwia identyfikację krajów i regionów.

Definicja tabela CountryRegion

The CountryRegion tabela is contained in the Person schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

CountryRegionCode

nvarchar(3)

Niedozwolone wartości null

Standardowy kod identyfikujący krajów i regionów.

Imię i nazwisko

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Nazwa kraju lub region.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.