Tabela AWBuildVersion (AdventureWorks)

Określa numer wersja bazy danych sam.Administratorzy baz danych na Adventure Works Cycles informacji tych można używać jako część ich plan kontroli wersja. For example, they track changes to the schema by using DatabaseVersion.

Definicja tabela AWBuildVersion

The AWBuildVersion tabela is contained in dbo.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

SystemInformationID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy AWBuildVersion wiersze.

Wersja bazy danych

nvarchar(25)

Niedozwolone wartości null

Numer wersja bazy danych w formacie 9.yy.mm.dd.00.

VersionDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.

See Also

Other Resources