Lokalizacja tabela (AdventureWorks)

Jest to tabela wyszukiwania, zawierający spis produktów i lokalizacji produkcji.

Definicja tabela lokalizacji

The Location tabela is contained in the Production schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

LocationID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy Lokalizacja rekordów.

Imię i nazwisko

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Opis lokalizacji.

CostRate

smallmoney

Niedozwolone wartości null

Godzinowych cen ewidencyjnych lokalizacji produkcji.

Dostępność

decimal(8,2)

Niedozwolone wartości null

Praca zdolności produkcyjnych (w godzinach) od lokalizacji produkcji.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.