Tabela AddressType (AdventureWorks)

To tabela przeszukiwania definiujący typ adresu nabywcy, dostawcy lub pracownika, takie jak Fakturowanie, dostawy lub głównego.

Definicja tabela AddressType

The AddressType tabela is contained in the Person schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

AddressTypeID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy AddressType wiersze.

Imię i nazwisko

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Opis typu adresu.Na przykład fakturowania, w Główny, lub wysyłki.

ROWGUID

uniqueidentifier ROWGUIDCOL

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje wiersz.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.