Tabela ContactType (AdventureWorks)

Zawiera typy kontaktów (nabywca lub dostawca) przechowywane w Kontakt tabela.Na przykład kontaktu typy klientów mogą być Menedżera zakupu lub agenta zakupu i typów kontaktów dostawcy może być Menedżer sprzedaży lub przedstawicielem handlowym.

Definicja tabela ContactType

The ContactType tabela is contained in the Person schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

ContactTypeID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy ContactType rekordów.

Imię i nazwisko

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Opis typu kontaktu.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.