Tabela ProductCategory (AdventureWorks)

Zawiera kategoryzacji produktu wysokiego poziom Adventure Works Cycles produkty, na przykład: rowery, składniki, odzież lub akcesoria.

Definicja tabela ProductCategory

The ProductCategory is contained in the Production schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

ProductCategoryID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy ProductCategory wiersze.

Imię i nazwisko

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Opis kategorii.

ROWGUID

uniqueidentifier ROWGUIDCOL

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje wiersz.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.