Tabela ProductDescription (AdventureWorks)

Zawiera opisy produktów w kilku językach.

Definicja tabela ProductDescription

The ProductDescription tabela is contained in the Production schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

ProductDescriptionID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy ProductDescription wiersze.

Description

nvarchar(400)

Niedozwolone wartości null

Opis produktu.

ROWGUID

uniqueidentifier ROWGUIDCOL

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje wiersz.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.