Tabela ProductCostHistory (AdventureWorks)

Zawiera koszt produktu w czasie.

Definicja tabela ProductCostHistory

The ProductCostHistory tabela is contained in the Production schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

IDProduktu

int

Niedozwolone wartości null

Numer identyfikacyjny produktu.Obcy klucz tak, aby Product.ProductID.

StartDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data początkowa kosztów produktu.

EndDate

datetime

Wartości null

Data zakończenia kosztów produktu.

StandardCost

money

Niedozwolone wartości null

Ceny ewidencyjne produktu.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.