Tabela SalesPersonQuotaHistory (AdventureWorks)

Zawiera historyczne informacje dotyczące sprzedaży dla przedstawicieli handlowych.

Definicja tabela SalesPersonQuotaHistory

The SalesPersonQuotaHistory tabela is contained in the Sales schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

SalesPersonID

int

Niedozwolone wartości null

Numer identyfikacyjny osoby sprzedaży.klucz obcy do SalesPerson.SalesPersonID.

QuotaDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data normy sprzedaży.

SalesQuota

money

Niedozwolone wartości null

Kwota normy sprzedaży.

ROWGUID

uniqueidentifier

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje wiersz.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.