Tabela CountryRegionCurrency (AdventureWorks)

Kody walut Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) jest mapowany do kraju lub region.

Definicja tabela CountryRegionCurrency

The CountryRegionCurrency tabela is contained in the Sales schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

CountryRegionCode

nvarchar(3)

Niedozwolone wartości null

Standardowy kod krajów lub regionów.klucz obcy do CountryRegion.CountryRegionCode

CurrencyCode

nchar(3)

Niedozwolone wartości null

Kod waluty ISO.Obcy klucz tak, aby Currency.CurrencyCode.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.