Tabela CurrencyRate (AdventureWorks)

Zawiera kursów wymiany walut.

Definicja tabela CurrencyRate

The CurrencyRate tabela is contained in the Sales schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

CurrencyRateID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy CurrencyRate wiersze.

CurrencyRateDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina uzyskano kursu wymiany.

FromCurrencyCode

nchar(3)

Niedozwolone wartości null

Kod waluty, z którego został przekonwertowany kursu wymiany.

ToCurrencyCode

nchar(3)

Niedozwolone wartości null

Kod waluty, do którego został przekonwertowany kursu wymiany.

AverageRate

money

Niedozwolone wartości null

Średni kurs wymiany dla danego dnia.

EndOfDayRate

money

Niedozwolone wartości null

Końcowy kursu wymiany dla danego dnia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.