Tabela Shift (AdventureWorks)

Jest przesuwany tabela odnośników zawierającego pracy.

Definicja tabela SHIFT

The Shift tabela is contained in the HumanResources schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

ShiftID

smallint

Niedozwolone wartości null

Klucze podstawowe.

Imię i nazwisko

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Zmiana opisu.

Godzina rozpoczęcia

datetime

Niedozwolone wartości null

Godzina rozpoczęcia klawisz SHIFT.

EndTime

datetime

Niedozwolone wartości null

Przesunięcie czas zakończenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.