Tabela ProductModelProductDescriptionCulture (AdventureWorks)

To tabela odsyłacza mapująca opisy modelu produktu i język, w których napisano opis.

Definicja tabela ProductModelProductDescriptionCulture

The ProductModelProductDescriptionCulture tabela is contained in the Production schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

ProductModelID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.klucz obcy do ProductModel.ProductModelID.

ProductDescriptionID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.klucz obcy do ProductDescription.ProductDescriptionID.

CultureID

nchar(6)

Niedozwolone wartości null

Numer identyfikacyjny kultury.Obcy klucz tak, aby Culture.CultureID.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.