Tabela ScrapReason (AdventureWorks)

Do tabela odnośników zawierającego przyczyny niepowodzenia produkcji.

Definicja tabela ScrapReason

The ScrapReason tabela is contained in the Production schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

ScrapReasonID

smallint

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.

Imię i nazwisko

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Opis błędu.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.