Tabela Waluta (AdventureWorks)

Zawiera Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) opis waluty.

Definicja tabela Waluta

The Currency tabela is contained in the Sales schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

CurrencyCode

nchar(3)

Niedozwolone wartości null

Kod ISO waluty.

Imię i nazwisko

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Nazwa waluty.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.