Tabela DatabaseLog (AdventureWorks)

Rejestruje wszystkie instrukcje danych definicji języka (DDL), dokonane w bazie danych za pośrednictwem czas.W tabela jest wypełniany przez wyzwalacz DLL, które uruchomieniu przy każdym wykonaniu instrukcja DDL.Na przykład jeśli użytkownik tworzony nowy indeks lub zmodyfikować kolumna tabela, wystąpienie tego zdarzenie, włączając dokładnie Transact-SQL instrukcja wykonana, są przechowywane w DatabaseLog tabela.

Definicja tabela DatabaseLog

The DatabaseLog tabela is contained in the dbo schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

DatabaseLogID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy DatabaseLog wiersze.

PostTime

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i czas wykonano instrukcję języka DDL.

Użytkownik_bazy_danych

sysname

Niedozwolone wartości null

Nazwa użytkownika, który wykonał instrukcja.

zdarzenie

sysname

Niedozwolone wartości null

Typ zdarzenie wykonywane.Na przykład: CREATE tabela lub ALTER INDEX.

Schemat

sysname

Wartości null

Schemat, który jest właścicielem zmodyfikowanego obiektu.

Obiekt

sysname

Wartości null

Zmodyfikowanego obiektu.

TSQL

nvarchar(max)

Niedozwolone wartości null

The Transact-SQL instrukcja that was executed.

XmlEvent

xml

Niedozwolone wartości null

Dane opisujące zdarzenie przechwycone przez wyzwalacz DLL, łącznie nazwa serwera, nazwę logowania i identyfikator SPID.

See Also

Other Resources