Tabela ProductModel (AdventureWorks)

Zawiera klasyfikacje modelu produktu, a także zawiera katalog produktów i instrukcje produkcji, które są przechowywane jako xml typy danych.

Definicja tabela ProductModel

The ProductModel tabela is contained in the Production schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

ProductModelID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy ProductModel wiersze.

Imię i nazwisko

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Opis modelu produktu.

CatalogDescription

xml

Wartości null

Szczegółowe informacje na temat wykazu produktów w formacie XML.Aby uzyskać więcej informacji zobaczAbout the ProductModel.CatalogDescription xml Column.

Instrukcje

xml

Wartości null

Zawiera instrukcje produkcji w formacie XML.Aby uzyskać więcej informacji zobaczAbout the ProductModel.Instructions xml Column.

ROWGUID

uniqueidentifier ROWGUIDCOL

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje wiersz.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.