Tabela Nabywca (AdventureWorks)

Zawiera bieżące informacje o kliencie.Klienci są podzielone według typu: konsument indywidualnych lub Sklepie.

Definicja tabela odbiorców

The Customer tabela is contained in the Sales schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

Identyfikator klienta

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy Odbiorcy wiersze.

TerritoryID

int

Wartości null

Identyfikator obszaru, w którym znajduje się siedziba nabywcy.klucz obcy do SalesTerritory.SalesTerritoryID.

AccountNumber

int

Niedozwolone wartości null

Unikatowy numer identyfikacyjny odbiorcy.

CustomerType

nchar(1)

Niedozwolone wartości null

Typ odbiorcy:

I = prywatne

S = magazynu

ROWGUID

uniqueidentifier ROWGUIDCOL

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje wiersz.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.