Tabela CustomerAddress (AdventureWorks)

Mapuje klientów na ich adres lub adresy.Na przykład klient może być osobne fakturowania i wysyłki adresów.

Definicja tabela CustomerAddress

The CustomerAddress tabela is contained in the Sales schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

Identyfikator klienta

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.klucz obcy do Customer.CustomerID.

AddressID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.klucz obcy do Address.AddressID.

AddressTypeID

int

Niedozwolone wartości null

Adres typu.klucz obcy do AddressType.AddressTypeID.

ROWGUID

uniqueidentifier ROWGUIDCOL

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który jednoznacznie identyfikuje rekord.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.