Tabela UnitMeasure (AdventureWorks)

Jest tabelą wyszukiwania, która zawiera kody i opisy standardowych jednostek miara.Na przykład jest jednostka miara dla litr L.

Definicja tabela UnitMeasure

The UnitMeasure tabela is contained in the Production schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

UnitMeasureCode

nchar(3)

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.

Imię i nazwisko

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Opis jednostki miara.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.