Tabela VendorAddress (AdventureWorks)

Czy krzyżykiem-tabela referencyjna, mapuje dostawców i ich adresów.Dostawców może mieć więcej niż jeden adres, na przykład, dostawca może mieć oddzielne fakturowania i wysyłki adresów.

Definicja tabela VendorAddress

The VendorAddress tabela is contained in the Purchasing schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

VendorID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.klucz obcy do Vendor.VendorID.

AddressID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.klucz obcy do Address.AddressID.

AddressTypeID

int

Niedozwolone wartości null

Adres typu.klucz obcy do AddressType.AddressTypeID.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.