Tabela JobCandidate (AdventureWorks)

Zawiera życiorysów przedstawione dział kadr przez zadanie kandydatów.

Definicja tabela JobCandidate

The JobCandidate tabela is contained in the HumanResources schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

JobCandidateID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy JobCandidate wiersze.

Pole IDPracownika

int

wartość null

Numer identyfikacyjny pracownika, jeśli wnioskodawca został zatrudniony.klucz obcy do Employee.EmployeeID.

Wznów

xml

wartość null

Życiorys w formacie XML.Aby uzyskać więcej informacji zobaczAbout the JobCandidate.Resume xml Column.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.