Tabela SpecialOfferProduct (AdventureWorks)

Jest to tabela odsyłacza, mapowany rabatów sprzedaży produktów.

Definicja tabela SpecialOfferProduct

The SpecialOfferProduct tabela is contained in the Sales schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

SpecialOfferID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.

IDProduktu

int

Nie Null

Numer identyfikacyjny produktu.Obcy klucz tak, aby Product.ProductID.

ROWGUID

uniqueidentifier

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje wiersz.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.