Sample XML Applications

Następujące przykładowe aplikacje są dostarczane do zilustrowania funkcji XML w SQL Server:

  • Implementing XML in SQL Server

    Jest to aplikacja zapisane przed instrukcje produkcji, które są przechowywane w Instrukcje kolumnaProduction.ProductModel tabela.

  • XmlOnlineCatalog

    Jest to napisana wobec kolumna opis wykazu modelu produktu w aplikacja Production.ProductModel tabela.

  • XmlSurvey

    Jest to aplikacja zapisane przed Kryteria demograficzne kolumnaSales.Store tabela.W tej kolumnie są przechowywane informacje ankiety w formacie XML.

Instalacja przykładów i przykładowe bazy danych

Domyślnie przykłady i przykładowe bazy danych nie są zainstalowane.Aby uzyskać więcej informacji zobaczConsiderations for Installing SQL Server Samples and Sample Databases.

Każda próbka ma plik readme towarzyszącym.Aby uzyskać więcej informacji na temat próbek XML zobacz XML Samples.

See Also

Concepts