LNK1123 błąd narzędzia Linker

Błąd podczas konwersji do COFF: plik nieprawidłowe lub uszkodzone

Obiekt lub zasobu nie można przekonwertować do wspólnego obiektu plik formatu (COFF).

Pliki wejściowe muszą mieć COFF format.Plik wejściowy nie jest COFF, łącza automatycznie konwertuje obiekty OMF 32-bitowe COFF lub uruchamia CVTRES.EXE do konwersji plików zasobów.

Aby rozwiązać ten problem, sprawdź następujące możliwe przyczyny

  1. Plik jest uszkodzony?

  2. Plik jest prawidłowy typ pliku?Przykład nieprawidłowy typ jest obiektem OMF 16-bitowych.

  3. Są z wersją języka Visual C++, która jest wcześniejsza niż Visual C++ 2010 Service Pack 1 (SP1)?

Zobacz też

Informacje

Odwołanie EDITBIN

Odwołanie DUMPBIN