LocalWebserviceDeploymentConfiguration Klasa

Definiuje obiekt konfiguracji wdrożenia dla punktu końcowego usługi sieci Web wdrożonego lokalnie.

Utwórz obiekt LocalWebserviceDeploymentConfiguration przy użyciu deploy_configuration metody LocalWebservice klasy.

Dziedziczenie
LocalWebserviceDeploymentConfiguration

Konstruktor

LocalWebserviceDeploymentConfiguration(port=None)

Parametry

port
int

Port lokalny, na którym ma zostać ujawniony punkt końcowy HTTP usługi. Akceptowalne wartości [1, 65535].

Metody

print_deploy_configuration

Wydrukuj konfigurację wdrożenia.

validate_configuration

Sprawdź, czy określone wartości konfiguracji są prawidłowe.

Spowoduje wygenerowanie elementu WebserviceException , jeśli określony port nie należy do zakresu [1, 65535].

Wydrukuj konfigurację wdrożenia.

print_deploy_configuration()

validate_configuration

Sprawdź, czy określone wartości konfiguracji są prawidłowe.

Spowoduje wygenerowanie elementu WebserviceException , jeśli określony port nie należy do zakresu [1, 65535].

validate_configuration()