Azure Advisor REST APIAzure Advisor REST API

Azure Advisor to spersonalizowany konsultant w zakresie chmury ułatwiający stosowanie najlepszych rozwiązań w celu zoptymalizowania wdrożeń platformy Azure.Azure Advisor is a personalized cloud consultant that helps you follow best practices to optimize your Azure deployments. Aby uzyskać bardziej szczegółowe omówienie, zobacz stronę produktu Usługi Azure Advisor.For a more detailed overview, see the Azure Advisor product page.

Grupy operacji RESTREST Operation Groups

Grupa operacjiOperation group OpisDescription
OperacjeOperations Wyświetla listę wszystkich dostępnych interfejsów API REST dla advisora.Lists all available REST APIs for Advisor.
ZaleceniaRecommendations Zapewnia operacje dostępu do zaleceń doradcy.Provides operations for accessing Advisor recommendations.
SuppressionsSuppressions Zapewnia operacje drzemki lub odrzucania zaleceń.Provides operations for snoozing or dismissing recommendations.

Zobacz teżSee also