Gateway Hostname Configuration

Operations

Create Or Update

Tworzy konfigurację aktualizacje nazwy hosta bramy.

Delete

Usuwa określoną konfigurację nazwy hosta z określonej bramy.

Get

Pobiera szczegóły konfiguracji nazwy hosta bramy określone przez jego identyfikator.

Get Entity Tag

Sprawdza, czy jednostka konfiguracji nazwy hosta określona przez identyfikator istnieje dla określonej encji bramy.

List By Service

Wyświetla listę konfiguracji nazwy hosta dla określonej bramy.