Source Control Sync Job Streams

Operations

Get

Pobierz strumień zadań synchronizacji identyfikowany przez identyfikator strumienia.

List By Sync Job

Pobierz listę strumieni zadań synchronizacji identyfikowanych przez identyfikator zadania synchronizacji.