Available Balances

Operations

Get

Dostępne saldo środków dla profilu rozliczeń. Jest to saldo, którego można użyć do płatności teraz w celu rozliczenia zaległych lub zaległych faktur. Operacja jest obsługiwana tylko w przypadku kont rozliczeń z typem umowy Umowa klienta firmy Microsoft.