Restorable Sql Resources

Operations

List

Zwróć listę danych i pola kombi kontenera, które istnieją na koncie pod daną sygnaturą czasową i lokalizacją. Pomaga to w scenariuszach do sprawdzania, jakie zasoby istnieją w danej sygnatury czasowej i lokalizacji. Ten interfejs API wymaga uprawnienia "Microsoft.DocumentDB/Locations/restorableDatabaseAccounts/.../Read".