ManagedPrivateEndpoints(stable)

Operations

Delete

Usuwa zarządzany prywatny punkt końcowy.

Get

Pobiera zarządzany prywatny punkt końcowy.

List By Factory

Wyświetla listę zarządzanych prywatnych punktów końcowych.