Data Set Mappings

Operations

Create

Mapuje zestaw danych źródłowych w udziale źródłowym na zestaw danych ujścia w subskrypcji udostępniania. Umożliwia skopiowanie zestawu danych ze źródła do miejsca docelowego.
Utwórz DataSetMapping

Delete

Usuń DataSetMapping w shareSubscription.
Usuwanie elementu DataSetMapping w shareSubscription

Get

Pobierz DataSetMapping w shareSubscription.
Pobierz DataSetMapping w shareSubscription

List By Share Subscription

Utwórz listę DataSetMappings w subskrypcji udziału.
Wyświetlanie listy DataSetMappings w subskrypcji udziału