Partner Namespaces

Operations

Create Or Update

Utwórz przestrzeń nazw partnera.
Asynchronicznie tworzy nową przestrzeń nazw partnera o określonych parametrach.

Delete

Usuń przestrzeń nazw partnera.
Usuń istniejącą przestrzeń nazw partnera.

Get

Pobierz przestrzeń nazw partnera.
Pobierz właściwości przestrzeni nazw partnera.

List By Resource Group

Wyświetl listę przestrzeni nazw partnerów w grupie zasobów.
Wyświetl listę wszystkich przestrzeni nazw partnerów w grupie zasobów.

List By Subscription

Wyświetl listę przestrzeni nazw partnerów w ramach subskrypcji platformy Azure.
Wyświetl listę wszystkich przestrzeni nazw partnerów w ramach subskrypcji platformy Azure.

List Shared Access Keys

Lista kluczy dla przestrzeni nazw partnera.
Wyświetl listę dwóch kluczy używanych do publikowania w przestrzeni nazw partnera.

Regenerate Key

Wygeneruj ponownie klucz dla przestrzeni nazw partnera.
Wygeneruj ponownie współużytkowany klucz dostępu dla przestrzeni nazw partnera.

Update

Aktualizowanie przestrzeni nazw partnera.
Asynchronicznie aktualizuje przestrzeń nazw partnera o określonych parametrach.