Partner Topic Event Subscriptions

Operations

Create Or Update

Tworzenie lub aktualizowanie subskrypcji zdarzeń tematu partnera.
Asynchronicznie tworzy lub aktualizuje subskrypcję zdarzenia tematu partnera o określonych parametrach. Istniejące subskrypcje zdarzeń zostaną zaktualizowane przy użyciu tego interfejsu API.

Delete

Usuwanie subskrypcji zdarzeń tematu partnera.

Get

Pobierz subskrypcję zdarzeń tematu partnera.

Get Delivery Attributes

Pobieranie atrybutów dostarczania dla subskrypcji zdarzeń tematu partnera.
Pobierz wszystkie atrybuty dostarczania dla subskrypcji zdarzeń tematu partnera.

Get Full Url

Pobierz pełny adres URL subskrypcji zdarzeń tematu partnera.
Uzyskaj pełny adres URL punktu końcowego dla subskrypcji zdarzeń tematu partnera.

List By Partner Topic

Wyświetlanie listy subskrypcji zdarzeń tematu partnera.
Wyświetl listę subskrypcji zdarzeń należących do określonego tematu partnera.

Update

Aktualizowanie subskrypcji zdarzeń tematu partnera.